برچسب » دیابت

غربالگری فشارخون و دیابت 130 هزار نفر میاندوآبی
5 ماه قبل
رئیس مرکز بهداشت میاندوآب خبر داد:

غربالگری فشارخون و دیابت 130 هزار نفر میاندوآبی

رئیس مرکز بهداشت میاندوآب گفت: تاکنون حدود ۱۳۰ هزار نفر از جمعیت هدف در این شهرستان تحت غربالگری دیابت و فشارخون بالا قرار گرفته‌اند.

117 هزار نفر میاندوآبی غربالگری فشارخون و دیابت شدند
5 ماه قبل
رئیس مرکز بهداشت میاندوآب:

117 هزار نفر میاندوآبی غربالگری فشارخون و دیابت شدند

رئیس مرکز بهداشت میاندوآب گفت: تاکنون حدود ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت هدف در این شهرستان تحت غربالگری دیابت و فشارخون بالا قرار گرفته‌اند.

63 هزار نفر میاندوآبی غربالگری فشارخون و دیابت شدند
5 ماه قبل
رئیس مرکز بهداشت میاندوآب:

63 هزار نفر میاندوآبی غربالگری فشارخون و دیابت شدند

رئیس مرکز بهداشت میاندوآب گفت: تاکنون حدود ۶۳ هزار نفر از جمعیت هدف در این شهرستان تحت غربالگری دیابت و فشارخون بالا قرار گرفته‌اند.

51 هزار نفر میاندوآبی غربالگری فشارخون و دیابت شدند
6 ماه قبل
 رئیس مرکز بهداشت میاندوآب:

51 هزار نفر میاندوآبی غربالگری فشارخون و دیابت شدند

رئیس مرکز بهداشت میاندوآب گفت: تاکنون ۵۱ هزار و ۲۶۳ نفر در راستای اجرای طرح بسیج ملی بیماریابی دیابت و فشارخون بالا در این شهرستان غربالگری شده‌اند.