برچسب » دوران بی شهرداری ادامه دارد/ ادامه سرپرستی “اصغری پور” بر شهرداری میاندوآب

دوران سرپرستی همچنان ادامه دارد/ ادامه سرپرستی “اصغری پور” بر شهرداری میاندوآب
6 سال قبل

دوران سرپرستی همچنان ادامه دارد/ ادامه سرپرستی “اصغری پور” بر شهرداری میاندوآب

رئیس شورای شهر میاندوآب از ادامه مسئولیت “وحید اصغری پور” در سمت سرپرست شهرداری میاندوآب تا زمان صدور حکم شهردار منتخب، خبر داد.