برچسب » دندانپزشکی

دو واحد غیرمجاز دندانپزشکی در میاندوآب پلمب شد
11 ماه قبل

دو واحد غیرمجاز دندانپزشکی در میاندوآب پلمب شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب از پلمب دو واحد غیرمجاز و فاقد مدرک در حوزه دندانپزشکی در این شهرستان خبر داد.

سه واحد دندانپزشکی غیرمجاز در میاندوآب پلمپ شد
2 سال قبل

سه واحد دندانپزشکی غیرمجاز در میاندوآب پلمپ شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب پلمپ یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در شهر باروق و دو واحد در میاندوآب خبر داد.

یک واحد دندانپزشکی غیر مجاز در میاندوآب پلمب شد
3 سال قبل

یک واحد دندانپزشکی غیر مجاز در میاندوآب پلمب شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب از پلمپ یک واحد دندانپزشکی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.