برچسب » دلتنگی

پنجشنبه آخر سال انگار دلمان خیلی بیشتر می گیرد
1 سال قبل
یادی از رفتگان در پنج شنبه آخر سال/

پنجشنبه آخر سال انگار دلمان خیلی بیشتر می گیرد

امروز تقویم به آخرین پنج شنبه سال 1401 رسیده و مردم به رسم همه ساله، یادی از رفتگان خود کرده و زیارت اهل قبور و دیدار با خانواده های عزادار را به پا می دارند.