برچسب » خانه تکانی

خانه تکانی؛ رسمی زیبا برای استقبال از بهار
1 سال قبل

خانه تکانی؛ رسمی زیبا برای استقبال از بهار

خانه تکانی یا زدودن غبار از خانه را می توان در طول مختلف سال شاهد بود اما این سنت دیرین نوروزی در آستانه سال نو و در روزهای پایانی سال، پررنگ تر از سایر ایام سال به چشم می آید.

خانه تکانی، سنت دیرین استقبال از بهار/عطر تازگی در خانه ها
2 سال قبل

خانه تکانی، سنت دیرین استقبال از بهار/عطر تازگی در خانه ها

خانه تکانی رسمی دیرینه و پر رمز و راز است که از گذشته های دور تا کنون هم چنان محکم و پا برجا مانده است؛ به طوری که با تمام کهنه بودن خود هر ساله موجی از تکاپو، هیجان و نوگرایی را به روح جامعه تزریق می کند.