برچسب » حضور با بصیرت و پرشور مردم در حماسه 9 دی پاسخی قاطع به جاعل نیوزها

حضور با بصیرت و پرشور مردم در حماسه 9 دی پاسخی قاطع به جاعل نیوزها
6 سال قبل

حضور با بصیرت و پرشور مردم در حماسه 9 دی پاسخی قاطع به جاعل نیوزها

مردم ایران اسلامی  و به تبع آن میاندوآب امروز با حضور پرشور در مراسمات گرامیداشت حماسه 9 دی پاسخ محکمی به دشمنان و جاعل نیوزها دادند.