برچسب » حضرت خدیجه کبری(س)

حضرت خدیجه (س)؛ همسری اسوه و مادری الگو
1 سال قبل

حضرت خدیجه (س)؛ همسری اسوه و مادری الگو

الگوی زنان ما چنین زنانی مانند حضرت خدیجه(س) بوده و هست و خواهد بود به حول قوه الهی و همت مردم متدین ایران اسلامی،مردم نخواهند گذاشت که غرب الگوهای خود را بر زنان ما تحمیل کنند.