برچسب » حرکت در فضای مجازی باید هدفمند باشد/ از ظرفیت فضای مجازی در فرهنگ سازی استفاده شود

حرکت در فضای مجازی باید هدفمند باشد/ از ظرفیت فضای مجازی در فرهنگ سازی استفاده شود
6 سال قبل

حرکت در فضای مجازی باید هدفمند باشد/ از ظرفیت فضای مجازی در فرهنگ سازی استفاده شود

امام جمعه میاندوآب گفت: فرهنگ مهم ترین موضوعی است که باید به آن توجه داشته و از ظرفیت فضای مجازی برای فرهنگ سازی استفاده شود.