برچسب » جنگ ترکیبی

جهاد تبیین راه مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان/دشمن‌شناسی از مهم‌ترین ویژگی‌های امام خمینی(ره) بود
1 سال قبل
جانشین سپاه شهدا آذربایجان غربی:

جهاد تبیین راه مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان/دشمن‌شناسی از مهم‌ترین ویژگی‌های امام خمینی(ره) بود

جانشین سپاه شهدا آذربایجان غربی گفت: حضرت امام راحل (ره) همواره بر دشمن‌شناسی تأکید داشتند و ما نیز باید دشمن را شناخته و اقدام به‌موقع داشته باشیم.

دشمن جنگ ترکیبی به راه انداخته است/دشمن پیوند مردم و روحانیت را برنمی تابد
2 سال قبل
کارشناس مسائل سیاسی:

دشمن جنگ ترکیبی به راه انداخته است/دشمن پیوند مردم و روحانیت را برنمی تابد

کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی گفت: دشمنان تهاجم فرهنگی و جنگ ترکیبی به راه انداخته و یکی از این تهاجم‌ها این است که روحانیت را هدف قرار دهند.