برچسب » جنایت های منافقین

ترور نافرجام رهبر انقلاب سند رسوایی منافقین
11 ماه قبل

ترور نافرجام رهبر انقلاب سند رسوایی منافقین

ترور نافرجام رهبر انقلاب یکی از اسناد رسوایی منافقینی است که دست آنها به خون بیش از ۱۲ هزار ایرانی آغشته شده است.