برچسب » جمهوریت و اسلامیت

۱۲ فروردین، روز تحقق آرمان های انقلاب و مردم
3 سال قبل

۱۲ فروردین، روز تحقق آرمان های انقلاب و مردم

روز 12 فروردین 58 روزی است که مردم در آن روز حکومتی را پایه ریزی کردند که شعار اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را تحقق بخشید.