برچسب » جعفر ذوالفقاری

دشمن به دنبال ایجاد سد و مانع‌تراشی در راه پیشرفت کشور است
9 ماه قبل
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی:

دشمن به دنبال ایجاد سد و مانع‌تراشی در راه پیشرفت کشور است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی گفت: امروز راهبرد دشمن ایجاد سد و مانع‌تراشی در راه پیشرفت کشور است و برای این راهبرد خود نیز برنامه‌ریزی و تلاش می‌کند.