برچسب » جانشین فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی

اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید و توانمندی داخلی است/ مردم با توجه به تولید داخلی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند
6 سال قبل

اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید و توانمندی داخلی است/ مردم با توجه به تولید داخلی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند

جانشین فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی گفت: مردم نیز به نوبه خود می توانند به شکوفایی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند و لازمه این موضوع نیز توجه به تولید داخلی و اهمیت دادن به آن است.