برچسب » تفکیک از مبدا

طرح تفکیک از مبدا پسماند در میاندوآب اجرایی می شود
2 سال قبل
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب:

طرح تفکیک از مبدا پسماند در میاندوآب اجرایی می شود

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت: مطالعه طرح تفصیلی تفکیک از مبدا پسماند در شهر میاندوآب انجام شده و با تصویب از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در مرحله اجرا  و تهیه زیر ساخت ها است.