برچسب » ترویج

۲۸۳۵ مددکار ترویجی در آذربایجان غربی فعالیت دارند
4 ماه قبل
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

۲۸۳۵ مددکار ترویجی در آذربایجان غربی فعالیت دارند

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: دو هزار و ۸۳۵ مددکار ترویجی در زمینه انتقال دانش فنی روز به کشاورزان، در سطح استان فعالیت دارند.