برچسب » تداخلات ارضی

رفع تداخلات ۸۹ درصد اراضی کشاورزی میاندوآب
2 ماه قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد:

رفع تداخلات ۸۹ درصد اراضی کشاورزی میاندوآب

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در مستثنیات اشخاص، ملی و دولتی، در ۸۹ درصد از ۲۰۳ پلاک در شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق رفع شد.

رفع تداخلات ۱۵ هزار هکتار از اراضی میاندوآب
1 سال قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد؛

رفع تداخلات ۱۵ هزار هکتار از اراضی میاندوآب

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: از 202 پلاک شهرستان میاندوآب، نقشه تجمیعی 134 پلاک در سطح 15 هزار هکتار رفع تداخلات شده است.