برچسب » تداخلات ارضی

رفع تداخلات ۱۵ هزار هکتار از اراضی میاندوآب
10 ماه قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد؛

رفع تداخلات ۱۵ هزار هکتار از اراضی میاندوآب

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: از 202 پلاک شهرستان میاندوآب، نقشه تجمیعی 134 پلاک در سطح 15 هزار هکتار رفع تداخلات شده است.