برچسب » بیماران خاص

هزینه ۳ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی در بخش بیماران خاص/ تمام خدمات بیماران خاص رایگان داده می شود
1 سال قبل
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور:

هزینه ۳ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی در بخش بیماران خاص/ تمام خدمات بیماران خاص رایگان داده می شود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: در تامین اجتماعی تمام خدمات بیماران خاص رایگان بوده و  در سال گذشته بالغ بر سه هزار میلیارد تومان هزینه بیماران خاص بوده که به بیش از ۱۵۰ هزار مراجعه بیمار خاص تعلق گرفته است.