برچسب » بازار نوروزی

طرح نظارت نوروزی بر اصناف میاندوآب آغاز شد
1 سال قبل
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب:

طرح نظارت نوروزی بر اصناف میاندوآب آغاز شد

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب گفت: طرح نظارت نوروزی در دو شیفت کاری صبح و عصر و در قالب چهار تیم دو نفره متشکل از بازرسان در میاندوآب آغاز شد.