برچسب » اینها شاهدان فتح خرمشهر هستند

« بیت المقدس» عملیاتی که نام میاندوآبی ها در آن می درخشد/ اینها شاهدان فتح خرمشهر هستند
7 سال قبل

« بیت المقدس» عملیاتی که نام میاندوآبی ها در آن می درخشد/ اینها شاهدان فتح خرمشهر هستند

عملیات بیت المقدس یکی از عملیات هایی است که میاندوآبی ها در آن در قالب گردان کربلا حضور داشته و به نقش آفرینی پرداخته اند و با فتح خرمشهر نام خود را در میان فاتحان خرمشهر ثبت کرده اند.