برچسب » اکبر حسن بکلو

ثبت رکورد 997 مگاوات مصرف برق در آذربایجان غربی/پیک مصرف برق در استان 7/5 درصد افزایش یافت
6 سال قبل

ثبت رکورد 997 مگاوات مصرف برق در آذربایجان غربی/پیک مصرف برق در استان 7/5 درصد افزایش یافت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: امسال رکورد مصرف برق در آذربایجان غربی به997 مگاوات رسید و 7/5 درصد افزایش در پیک مصرف داشتیم.