برچسب » انتظارام مردم

مهم ترین مطالبات و انتظارات مردم میاندوآب از دولت سیزدهم
2 سال قبل

مهم ترین مطالبات و انتظارات مردم میاندوآب از دولت سیزدهم

مردم میاندوآب در کنار همه مطالبات مشترک مردمی با موضوعات اقتصادی و معیشتی، مطالبات و انتظارات دیگری نیز در باب توسعه و عمران دارند که امیدوارند در این دولت به سرانجامی برسند.