برچسب » افزایش

تاخت و تاز کرونا زیر سایه بی توجهی ها مردم میاندوآب/ ویروس دلتا در کمین است
2 سال قبل

تاخت و تاز کرونا زیر سایه بی توجهی ها مردم میاندوآب/ ویروس دلتا در کمین است

متاسفانه عادی انگاری در سطح شهر موج می زند و عده ای بی توجه به هشدارها و توصیه ها، انگار نه انگار که کرونایی وجود دارد.