برچسب » اشتباه گسترده رسانه ای در معرفی بوکسور جوان میاندوآبی/ مبین عباسی اهل کجاست!؟

اشتباه گسترده رسانه ای در معرفی بوکسور جوان میاندوآبی/ مبین عباسی اهل کجاست!؟
6 سال قبل

اشتباه گسترده رسانه ای در معرفی بوکسور جوان میاندوآبی/ مبین عباسی اهل کجاست!؟

تنها با یک جستجوی ساده می توان “مبین عباسی” را همزمان اهل سه شهر مختلف شناخت، یعنی برخی وی را اهل میاندوآب، برخی اهل ارومیه و رسانه ای دیگر وی را بوکسور گلستانی معرفی کرده است که در نوع خود جالب است