برچسب » اسلامیت

روز ۱۲ فروردین، روز تبلور “جمهوریت” و”اسلامیت” است
2 سال قبل
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میاندوآب:

روز ۱۲ فروردین، روز تبلور “جمهوریت” و”اسلامیت” است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میاندوآب گفت: "جمهوریت" و"اسلامیت" در ۱۲ فروردین ۵۸ با رای "آری" مردم در پای صندوق های رای متبلور شد .