برچسب » آیت الله صدوقی

تخریب جایگاه روحانیت قطعه‌ای از پازل جنگ ترکیبی دشمن است
1 سال قبل
کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی:

تخریب جایگاه روحانیت قطعه‌ای از پازل جنگ ترکیبی دشمن است

کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی گفت: دشمنان به این نتیجه رسیده که باید جایگاه روحانیت را مورد هجمه قرار دهد و در جنگ ترکیبی و رسانه‌ای نیز بر روی این موضوع متمرکز شده‌اند.