برچسب » آسوده بخوابید که شهر بی شهردار در امن و امان است

یکسال از بی شهردار شدن میاندوآب گذشت/ آسوده بخوابید که شهر بی شهردار در امن و امان است
6 سال قبل

یکسال از بی شهردار شدن میاندوآب گذشت/ آسوده بخوابید که شهر بی شهردار در امن و امان است

هم چنان چشم انتظار شکستن طلسم شهرداری میاندوآب که اکنون یک ساله شده است، خواهیم بود و تنها یک جمله برای گفتن به مردم داریم و آن اینکه ای مردم میاندوآب! آسوده بخوابید که شهر بی شهردار در امن و امان است.