برچسب » 16 هکتار از منطقه حفاظت شده نوروزلوی میاندوآب طعمه حریق شد/ 19 هکتار از نیزارهای مشیرآباد در آتش سوخت

16 هکتار از منطقه حفاظت شده نوروزلوی میاندوآب طعمه حریق شد/ 19 هکتار از نیزارهای مشیرآباد در آتش سوخت
6 سال قبل

16 هکتار از منطقه حفاظت شده نوروزلوی میاندوآب طعمه حریق شد/ 19 هکتار از نیزارهای مشیرآباد در آتش سوخت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت : بر اثر آتش سوزی در منطقه حفاظت شده  نوروزلوی میاندوآب، حدود 16 هکتار در منطقه آیدیشه و 19 هکتار از نیزارهای مشیرآباد دچار حریق شدند.