برچسب » یوسف عابدی

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با پیشکسوت عرصه جهاد و شهادت در میاندوآب دیدار کرد
9 ماه قبل

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با پیشکسوت عرصه جهاد و شهادت در میاندوآب دیدار کرد

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با پیشکسوت عرصه جهاد و شهادت در میاندوآب دیدار و گفت و گو کرد.