برچسب » گياهان دارویی

۳۷ هکتار از اراضی کشاورزی میاندوآب به کشت گیاهان دارویی اختصاص می یابد
3 سال قبل

۳۷ هکتار از اراضی کشاورزی میاندوآب به کشت گیاهان دارویی اختصاص می یابد

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: امسال بیش از ۳۷ هکتار از اراضی زراعی شهرستان میاندوآب به گیاهان دارویی اختصاص می یابد که شامل ۵/۵ هکتار زعفران، ۱۱/۵ هکتار گل محمدی و ۲۰ هکتار انواع سایر گیاهان دارویی است.