برچسب » گوشه ای از شور محرم حسینی و عزاداری ها در میاندوآب / فیلم

گوشه ای از شور محرم حسینی و عزاداری ها در میاندوآب / فیلم
6 سال قبل

گوشه ای از شور محرم حسینی و عزاداری ها در میاندوآب / فیلم

عزاداران حسینی در میاندوآب گردهم آمدند و با نوای “حسینیم وای” اشک ماتم و اندوه ریختند.