برچسب » گلیم بافی

برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی ویژه بانوان در میاندوآب
1 سال قبل
توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میاندوآب انجام گرفت؛

برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی ویژه بانوان در میاندوآب

دوره آموزشی رایگان صنایع دستی در رشته گلیم بافی توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میاندوآب در روستای دولت آباد از توابع بخش مرکزی برگزار شد.