برچسب » گازسوز

۶۷۵۰ خودروی عمومی در جنوب آذربایجان غربی گازسوز شدند
1 سال قبل
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب:

۶۷۵۰ خودروی عمومی در جنوب آذربایجان غربی گازسوز شدند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب  گفت: با اجرای طرح رایگان گازسوز کردن خودروهای عمومی تاکنون شش هزار و 750 خودروی عمومی در جنوب آذربایجان غربی به صورت رایگان گازسوز شده اند.

۴۵۰۰ خودروی عمومی در منطقه میاندوآب گازسوز شدند
2 سال قبل
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب:

۴۵۰۰ خودروی عمومی در منطقه میاندوآب گازسوز شدند

فیض حسینی گفت: با اجرای طرح رایگان گازسوز کردن خودروهای عمومی تاکنون، چهار هزار و500  دستگاه خودرو در جنوب آذربایجان‌غربی گازسوز شده است.

2 سال قبل
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب:

۳۲۰۰ خودروی عمومی در منطقه میاندوآب گازسوز شدند

فیض حسینی گفت: از ابتدای اجرای طرح رایگان گازسوز کردن خودروهای عمومی تاکنون، سه هزار و۲۰۰ دستگاه خودرو در جنوب آذربایجان‌غربی گازسوز شده است.