برچسب » کلنگ احداث مدرسه خیرساز روستایی در میاندوآب به زمین زده شد

کلنگ احداث مدرسه خیرساز روستایی در میاندوآب به زمین زده شد + تصاویر
6 سال قبل

کلنگ احداث مدرسه خیرساز روستایی در میاندوآب به زمین زده شد + تصاویر

کلنگ احداث مدرسه سه کلاسه خیرساز روستای شکورکندی میاندوآب به زمین زده شد.