برچسب » کلزا

افزایش دوبرابری سطح زیر کشت کلزا در میاندوآب
1 هفته قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد:

افزایش دوبرابری سطح زیر کشت کلزا در میاندوآب

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: باتوجه‌به توزیع میزان دو تن بذر کلزا در بین کشاورزان منطقه، پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت کلزا نسبت به سال زراعی گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.

۸۰۱ تن محصول کلزای تولیدی کشاورزان در میاندوآب خریداری شد
2 ماه قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب: 

۸۰۱ تن محصول کلزای تولیدی کشاورزان در میاندوآب خریداری شد

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: از آغاز برداشت دانه‌های روغنی تاکنون بیش از ۸۰۱ تن محصول کلزای تولیدی کشاورزان این شهرستان خریداری شده است.

پیش‌بینی برداشت ۹۲۰ تن کلزا از اراضی کشاورزی میاندوآب
2 ماه قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد:

پیش‌بینی برداشت ۹۲۰ تن کلزا از اراضی کشاورزی میاندوآب

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت بالغ بر ۹۲۰ تن کلزا از اراضی زیر کشت این محصول برداشت شود.

سطح زیر کشت کلزا در میاندوآب ۴۳ درصد افزایش یافت
2 ماه قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب:

سطح زیر کشت کلزا در میاندوآب ۴۳ درصد افزایش یافت

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: امسال ۲۳۰ هکتار از اراضی زراعی میاندوآب به کشت محصول کلزا اختصاص‌یافته که نسبت به سال زراعی گذشته ۴۳ درصد افزایش دارد.

۲۰۰ هکتار از مزارع میاندوآب به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت
11 ماه قبل
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب:

۲۰۰ هکتار از مزارع میاندوآب به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: در سال زراعی جاری در مجموع ۲۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت.

برداشت ۴۲۰ تن کلزا از مزارع شهرستان میاندوآب
1 سال قبل
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد؛

برداشت ۴۲۰ تن کلزا از مزارع شهرستان میاندوآب

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: در سال زراعی سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیش از ۴۲۰ تن کلزا از اراضی زیر کشت این محصول برداشت شد.

برداشت ۴۲۰ تن کلزا از مزارع شهرستان میاندوآب
1 سال قبل
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد؛

برداشت ۴۲۰ تن کلزا از مزارع شهرستان میاندوآب

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: تاکنون ۴۲۰ تن کلزا از مزارع این شهرستان برداشت شده که میزان ۳۸۰ تن از کلزاکاران شهرستان، توسط مرکز خرید سیمینه گوگ تپه خریداری شده است.

پیش بینی تولید ۷۵ هزار تن گندم و ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا از اراضی کشاورزی میاندوآب
1 سال قبل
فرماندار میاندوآب خبر داد؛

پیش بینی تولید ۷۵ هزار تن گندم و ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا از اراضی کشاورزی میاندوآب

فرماندار میاندوآب گفت: با برنامه ریزی های خوبی که بعمل آمده پیش بینی می شود امسال ۷۵ هزار تن گندم و ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا در این شهرستان تولید شود.

پیش بینی برداشت ۵۰۰ تن محصول کلزا از مزارع میاندوآب
1 سال قبل
معاون رئیس سازمان و مدیرجهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد:

پیش بینی برداشت ۵۰۰ تن محصول کلزا از مزارع میاندوآب

معاون رئیس سازمان و مدیرجهاد کشاورزی میاندوآب از پیش بینی برداشت 500 تن دانه روغنی یا کلزا از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد.

استفاده از پهپاد در سمپاشی مزارع در میاندوآب/ ۱۷۰ هکتار از اراضی به کشت کلزا اختصاص یافت
2 سال قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب:

استفاده از پهپاد در سمپاشی مزارع در میاندوآب/ ۱۷۰ هکتار از اراضی به کشت کلزا اختصاص یافت

دیانتی با بیان اینکه امسال ۱۷۰ هکتار از اراضی شهرستان میاندوآب به محصول کلزا اختصاص یافته است، گفت: پیش بینی می شود نزدیک به ۷۰ درصد از مزارع شهرستان، با استفاده از پهپاد سمپاشی شود.