برچسب » کسب علم و دانش

دانش آموزان علم و معنویت را باهم کسب کنند
2 سال قبل
امام جمعه میاندوآب:

دانش آموزان علم و معنویت را باهم کسب کنند

 امام جمعه میاندوآب گفت: دانش آموزان باید به دنبال کسب علم و معنویت بوده و در کنار آن از ورزش غافل نشوند.