برچسب » کرمعلی مرادی

مرادی، رئیس اداره ورزش و جوانان میاندوآب شد
1 سال قبل

مرادی، رئیس اداره ورزش و جوانان میاندوآب شد

کرمعلی مرادی به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان میاندوآب معرفی شد.