برچسب » کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نوز میاندوآب برگزار شد

کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور میاندوآب برگزار شد+ تصاویر
6 سال قبل

کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور میاندوآب برگزار شد+ تصاویر

کرسی آزاداندیشی دانشجویان با موضوع “معتاد مجرم است یا بیمار؟” در دانشگاه پیام نور میاندوآب برگزار شد.