برچسب » کارگر امانتدار

کارگر شهرداری چهاربرج، کیف 150 میلیونی را به صاحبش برگرداند + تصاویر
7 سال قبل

کارگر شهرداری چهاربرج، کیف 150 میلیونی را به صاحبش برگرداند + تصاویر

کارگر امانتدار شهرداری چهاربرج، کیف به ارزش 150 میلیون ریال حاوی وجه نقد، کارت بانکی و مقادیری طلا را به صاحبش برگرداند.