برچسب » چرا مستند “قائم مقام” را باید تماشا کرد؟

چرا مستند “قائم مقام” را باید نگاه کرد؟
6 سال قبل

چرا مستند “قائم مقام” را باید نگاه کرد؟

دهه 60 دهه پرماجرایی است که هنوز انقلاب نوپا به تثبیت نرسیده و درگیر اما و اگر و چالش‌های زیادی است؛ چالش‌هایی که اگر با آن‌ها درست برخورد نمی‌شد، می‌توانست انقلاب “عزیز ملت” را به خطر بیندازد.