برچسب » پیشکسوت عرصه جهاد و شهادت

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با پیشکسوت عرصه جهاد و شهادت در میاندوآب دیدار کرد
10 ماه قبل

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با پیشکسوت عرصه جهاد و شهادت در میاندوآب دیدار کرد

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با پیشکسوت عرصه جهاد و شهادت در میاندوآب دیدار و گفت و گو کرد.