برچسب » پوستر/سانچی

پوستر/سانچی
6 سال قبل

پوستر/سانچی

روز یکشنبه 24 دی 1396 کشتی نفت کش ایرانی سانچی به طور کامل غرق شد و تمام 32 نفر سرنشین آن فوت کردند.