برچسب » وزارت ارتباطات

بسته رایگان اینترنت برای دید و بازدیدهای مجازی در نوروز
2 سال قبل

بسته رایگان اینترنت برای دید و بازدیدهای مجازی در نوروز

وزارت ارتباطات از تخصیص بسته رایگان اینترنت برای دید و بازدید های مجازی خبر داد.