برچسب » همایش تبیین نقش اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی در میاندوآب

همایش تبیین نقش اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی در میاندوآب / تصاویر
6 سال قبل

همایش تبیین نقش اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی در میاندوآب / تصاویر

به مناسبت هفته بسیج اصناف، همایش تبیین نقش اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی در میاندوآب برگزار شد.