برچسب » نوساز ی 40 درصد واحدهای مسکن روستایی در میاندوآب/1 هزار مسکن روستایی نوسازی شده اند

نوساز ی 40 درصد واحدهای مسکن روستایی در میاندوآب/11 هزار مسکن روستایی نوسازی شده اند
6 سال قبل

نوساز ی 40 درصد واحدهای مسکن روستایی در میاندوآب/11 هزار مسکن روستایی نوسازی شده اند

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میاندوآب گفت: هم اکنون بیش از 40درصد مساکن روستایی میاندوآب نوسازی و بهسازی شده اند که این میزان بالاتر از میانگین استانی است.