برچسب » نوراله زاده

پرداخت 490 میلیارد تومان تسهیلات کارآفرینی از ابتدای امسال در کشور
6 سال قبل

پرداخت 490 میلیارد تومان تسهیلات کارآفرینی از ابتدای امسال در کشور

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: از ابتدای امسال 490 میلیارد تومان تسهیلات کارآفرینی به متقاضیان پرداخت و 24 هزار طرح را مورد حمایت قرار داده ایم.