برچسب » نقده

سکوت مجامع بین المللی در مقابل کشتار مسلمانان میانمار تاسف بار است/ دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از کشتار مسلمانان میانمار فعال شود
6 سال قبل

سکوت مجامع بین المللی در مقابل کشتار مسلمانان میانمار تاسف بار است/ دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از کشتار مسلمانان میانمار فعال شود

امام جمعه نقده گفت: سکوت مجامع بین المللی در قبال فاجعه میانمار و کشتار مسلمانان در این کشور تاسف بار است.