برچسب » نجفی

تنظیف شهری و آسفالت در اولویت کاری شهرداری است
3 سال قبل
شهردار میاندوآب:

تنظیف شهری و آسفالت در اولویت کاری شهرداری است

شهردار میاندوآب گفت: تنظیف شهری و آسفالت در کنار سایر مسائل در اولویت ما بوده و تلاش می کنیم تا با همفکری کارها را پیش ببریم.