برچسب » نامه 5 وزیر بهداشت به روحانی برای اقدامات جدی قطع زنجیره انتقال کرونا

نامه 5 وزیر بهداشت به روحانی برای اقدامات جدی قطع زنجیره انتقال کرونا
4 سال قبل

نامه 5 وزیر بهداشت به روحانی برای اقدامات جدی قطع زنجیره انتقال کرونا

5 وزیر بهداشت و 17 پزشک برجسته در نامه ای به روحانی خواستار اقدامات جدی برای قطع زنجیره انتقال کرونا شدند.