برچسب » منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلوی میاندوآب

۳ فقره تخریب در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو میاندوآب کشف شد
3 سال قبل

۳ فقره تخریب در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو میاندوآب کشف شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت: سه فقره تخلف تخریب و تصرف در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلوی میاندوآب کشف شد.