برچسب » مقاوم سازی

 ۸۸ هزار واحد مسکن روستایی در آذربایجان غربی مقاوم سازی شد
2 سال قبل
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی:

 ۸۸ هزار واحد مسکن روستایی در آذربایجان غربی مقاوم سازی شد

بدلی گفت: در آذربایجان غربی بیش از 97 هزار نفر به بانک های عامل معرفی شده و حدود ۹۵ هزار و 500 نفر با اتمام عقد قرارداد، فعالیت خود را شروع کرده و عملیات مقاوم سازی 88 هزار واحد روستایی به پایان رسیده است.